✓ Kalendarz podatnika - biuro rachunkowe - Goja

Idź do spisu treści

Menu główne:

✓ Kalendarz podatnika - biuro rachunkowe

Kontakt > Przydatne
  • biuro rachunkowe
  • luksus na plaży
GOJA ...
Papierkową robotę pozostaw nam, a Ty zajmij się przyjemniejszymi rzeczami...
dywan do biura
krzesło biurowe
sofa biurowa
poduszka
relaks w biurze
Z nami stać Cię będzie na luksus ...
leżakowanie na plaży
leżakowanie na plaży
parasol na plaże
stojak
gwiazda
GOJA...
i masz czas
na relaks

.


Kalendarz podatnika

 

Do 7 dnia
każdego miesiąca

KARTA PODATKOWA
Termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych
w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia
każdego miesiąca

ZUS-DRA
Termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc.
Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Do 15 dnia
każdego miesiąca

ZUS-DRA ( Pracownicy)
Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.

VAT – UE
Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana
osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Do 20 dnia
każdego miesiąca

PIT-5 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad
płaci się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji).

PIT-5L
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19% (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad).

Ryczałt
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28).

PIT - 13
Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu
ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych.

PIT - 4
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych
z tytułu wynagrodzeń

PIT-9
Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach
z ubezpieczenia społecznego

PIT-51
Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia
ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur
i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

PIT-52
Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np.: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub dzieło

CIT - 2
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT - 2A
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej

DEK-1
Składka na PFRON

Do 25 dnia
każdego miesiąca
Vat-7
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT

AKC – 2
Termin rozliczenia podatku akcyzowego

VAT -UE miesięczny
Deklaracja wysyłana elektronicznie

Do 31 stycznia
roku następującego
po roku podatkowym
PIT-28
Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do 30 kwietnia
roku następującego
po roku podatkowym
PIT-36
Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym  przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania
a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Jeden z wielu dowodów na rzetelność, sumienność i profesjonalizm z jakim podchodzimy do klienta.
Z promocjami Biura Rachunkowego Goja oszczędzasz czas i pieniądze!
Biuro Rachunkowe Goja we Wrocławiu w programie Firma Przyjazna Internautom
 

zobacz też ciekawe strony polecane przez nasze Biuro Rachunkowe.

cień
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalendarz podatnika

Biuro Rachunkowe Goja
53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 7 p.019

pn. - pt. 8-15

(+48) 500-102-145

linia
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego